Förebyggande Brandskydd

Brandskydd_1VI KAN ERBJUDA ER ETT KONCEPT  FÖR FÖREBYGGANDE BRANDSKYDD.
 
VÅR METOD HETER :  PREVENT SHIELD®
 
MONTAGESYSTEM FÖR KABELSTRÅK, RÖRSTRÅK, VENTILATIONSKANALER, BYGGNADSDELAR,  SOM BEHÖVER FÖRSTÄRKT BRANDSKYDD.  

 Varför behövs Prevent Shield?
Det finns flera anledningar till behovet av Prevent Shield.

 • Med ett system som skyddar ert kablage vid tex hög strålningsvärme från olika processer, där temperaturen överstiger 70 gr, vilket kan ge onödiga driftstörningar med kostsamma produktionsbortfall.
 • Vid en brand i lokalen så skyddar Prevent Shield viktiga kabelvägar så att processerna kan stoppas utan maskinskador, minimera kostnaderna vid skada.
 • Prevent Shield skapar tid vid en brand, då tiden är avgörande vid släckning och begränsning av skador.
 • Lagen om skydd mot olyckor i lokaler, är styrande för förebyggande brandskydd i lokaler,  Eftersom den som använder lokalerna som regel även är arbetsgivare har denne enligt arbetsmiljölagen ett tydligt ansvar att kartlägga riskerna på en arbetsplats och vidta åtgärder som skyddar de anställda från dessa. 
 • Prevent Shield är ett kostnadseffektivt skydd som vid en brand kan begränsa skadorna som oftast blir stora och omfattande. 
  Projekt uppbyggnad. 
 • Genomgång av behovet av förstärkt brandskydd i lokalerna hos kund. Vid genomgången studeras lokalerna med termokamera för att hitta kritiska  platser där temperaturen är över 70 gr som är gränsen för kablage.
 • Montaget börjar i samråd med kund.  
  Ev ställningar byggs för tillgänglighet. Kontroll med termokamera vid färdigt montage.
  Dokumentering och överlämning till kund. Systemet kan monteras under drift och anpassas efter behov.
 • Prevent Shield systemet är uppbyggt på färdiga moduler som sammankopplas med montagedelar, vilket skapar ett avskärmande system. 
 • Systemet behöver minimalt underhåll och tål att tvättas med högtryckstvätt vid behov av rengöring i lokalen. 
  Harmoniserande standard: 
 • Systematiskt brandskydds arbete: SRVFS 2004:3 LSO 2 kap. 2 § lagen om skydd mot olyckor (2003:778) 
 • Brandtekniskt är skivan klassad enligt SS/EN  1350 I-I :2002 och SS/EN 13501-2:2003
 • SS 424 17 02 Kabelklasser, SS 424 14 75 Brandklasser kablage F1-F4
 • Läs mer om Prevent Shield här: PS blad 170312