Certifierade Bioenergi Installatör.

Certifierad Bioenergi Installatör.

Vi är nu certifierade enligt den nya hållbarhetsförordningen BFS 2015:4 – CIN 2. Förnybart direktivet, 2009/28/EG.

Certifiera dig för en eller flera behörigheter

Som installatör av förnybar energi ska du kunna välja att certifiera dig för en eller flera av följande behörigheter:

  • Pannor och ugnar som drivs med biomassa
  • Solcellssystem
  • Solvärmesystem
  • Värmepumpar och ytnära jordvärme

De anläggningar som ingår är de som installeras i byggnader med maximalt värmeeffektbehov på 20 kW. Certifieringen gäller i fem år, sedan krävs repetitionsutbildning.

Ger goda råd

Som certifierad installatör av förnybar energi kan vi ge råd om vilka uppvärmningssystem som passar i den aktuella byggnaden samt informera och ge råd till konsumenter. Certifierade installatörer ska bidra till kvalitetsmässigt och miljömässigt bra installationer.

Har bred kunskap

Som certifierad installatör av förnybar energi har vi kännedom om:

  • De färdigheter som behövs för att utforma, installera och underhålla de anläggningar som omfattas av den aktuella behörigheten och som motsvarar kundens behov av en väl fungerande och säker anläggning.
  • Installatören ska ha kunskap om att dimensionera och optimera anläggningarna efter byggnadens behov av värme, varmvatten och el samt kunskap om att, vid inkoppling till befintligt värme- eller elsystem, bedöma de i systemen enskilda komponenternas dimensionering och effektivitet samt kunna bedöma reglersystemets funktionalitet.
  • Nationella och internationella regelverk och standarder
  • Miljöaspekter
  • Kostnads- och lönsamhetskalkyler