VI TAR HAND OM DIG OCH DIN FASTIGHET!

Vi är certifierade installatörer av
Bioenergisystem/ Solvärmesystem

 

forstorglas Energieffektivisering
Tänk GRÖNT!

Vi på Nordisk System Teknik AB hjälper dig att minska energianvändningen och driftskostnaderna i din fastighet eller din lokal.

Förebyggande Brandskydd.
Vi har tagit fram ett koncept Prevent Shield.
för förebyggande brandskydd.

  Solceller/solpaneler/solfångare
Tänk GULT!

Vi kommer att presentera nya intressanta sol paket under våren,
Både för sol-el och Solvärme. Vi har knutigt nya kontakter med bra leverantörer som har mångårig erfarenhet inom branschen, återkommer med mer info.

maxipannanMaxipannan – vår unika multibränslepanna
Tänk BLÅTT!

Vi på Nordisk System Teknik AB är stolta över vår Maxi 30 och Maxi 50.
Tillverkas i Svenarp, på härliga landet. Pannan och övriga
funktioner är inbyggda i ackumulatortanken. Miljögodkänd enligt SP 
Här kan du kombinera
pellets, sol, ved, flis med t.ex. luftvattenvärme, bergvärme.
Maxipannans hemsida www.maxipannan.se

Projektledning/ Konstruktion

Vi har mångårig erfarenhet av projektledning samt el-konstruktion,
vår stryka är bredd inom EL, VVS, Energi, Mekanik.

Följ oss på facebook.com/Nordisk System Teknik AB

Enligt nya GDPR!

I egenskap av kund, leverantör och samarbetspartner hos oss på NST-AB finns du med i vårt kundregister med dina kontaktuppgifter. Dessa uppgifter delar vi aldrig med en tredje part utan ditt samtycke utan följer de lagkrav som den nya dataskyddsförordningen GDPR ställer.

Vi använder oss av dina kontaktuppgifter enbart i syfte att kunna förmedla och utföra våra tjänster till dig som kund eller delge dig information rörande NST-ABs produkter eller tjänster och NST-AB som företag.

Några gånger per år använder vi oss av dina kontaktuppgifter för att nå dig med vårt Nyhetsbrev. Detta kan innehålla företagsnyheter, produktnyheter, inbjudan till mässor vi ställer ut på samt annan information som vi bedömer kan vara av värde för dig.

Om du har några frågor angående de kontaktuppgifter vi sparar är du alltid välkommen att kontakta oss på info@nst-ab.se