VI TAR HAND OM DIG OCH DIN FASTIGHET!

 

forstorglas Energieffektivisering
Tänk GRÖNT!

Vi på Nordisk System Teknik AB hjälper dig att minska energianvändningen och driftskostnaderna i din fastighet eller din lokal.

  Solceller/solpaneler/solfångare
Tänk GULT!

Vi kommer att presentera nya intressanta sol paket under våren,
Både för sol-el och Solvärme. Vi har knutigt nya kontakter med bra leverantörer som har mångårig erfarenhet inom branschen, återkommer med mer info.

maxipannanMaxipannan – vår unika multibränslepanna
Tänk BLÅTT!

Vi på Nordisk System Teknik AB är stolta över vår Maxi 30 och Maxi 50.
Tillverkas i Svenarp, på härliga landet. Pannan och övriga
funktioner är inbyggda i ackumulatortanken. Miljögodkänd enligt SP 
Här kan du kombinera
pellets, sol, ved, flis med t.ex. luftvattenvärme, bergvärme.
Maxipannans hemsida www.maxipannan.se

Följ oss på facebook.com/Nordisk System Teknik AB