VI TAR HAND OM DIG OCH DIN FASTIGHET!

forstorglas Energieffektivisering
Tänk GRÖNT!

Vi på Nordisk System Teknik AB hjälper dig att minska energianvändningen och driftskostnaderna i din fastighet eller din lokal.

 Svenska solceller/solpaneler
Tänk GULT!

OBS! Vi får meddela att vår leverantör av solceller har gått i konkurs, vi letar efter ny leverantör, återkommer med mer info.

maxipannanMaxipannan – vår unika multibränslepanna
Tänk BLÅTT!

Vi på Nordisk System Teknik AB är stolta över vår Maxi 30 och Maxi 50.
Tillverkas i Svenarp, på härliga landet. Pannan och övriga
funktioner är inbyggda i ackumulatortanken. Här kan du kombinera
pellets, sol, ved, flis med t.ex. luftvattenvärme, bergvärme.
Maxipannans hemsida www.maxipannan.se

Följ oss på facebook.com/Nordisk System Teknik AB