Energieffektivisering

Stöd för energikartläggning i små och medelstora företag.

Vill ditt företag arbeta mer effektivt med er energianvändning? Och minska kostnaderna för energi? En energikartläggning är då första steget, och ditt företag kan nu få ekonomiskt stöd från oss för att genomföra den.

En energikartläggning visar hur mycket energi som årligen tillförs och används för att driva företagets verksamhet. Den visar hur energin är fördelad i verksamheten och  kostnader.

Energikartläggningen ger förslag på åtgärder som kan spara energi. Förslagen kan vara investering i ny utrustning men också nya arbetssätt och rutiner. Energikartläggningen är ett första steg i en energieffektivisering som kan bidra med:

  • sänkta kostnader
  • stärkt konkurrenskraft
  • stärkt varumärke.

En mängd företag i många olika branscher har redan idag genomfört en energikartläggning och energieffektiviserat sin verksamhet. Detta har bidragit till sparade pengar långt över kostnaden för en energikartläggning.

Hur stort stöd kan ditt företag få och för vad?

Energikartläggningsstödet täcker 50 procent av kostnaden för en energikartläggning med åtgärdsförslag och energiplan. Ditt företag kan maximalt få 50 000 kronor i stöd, och stödet ska sökas innan energikartläggningen påbörjas.

Vem kan söka stödet?

Stödet vänder sig till små och medelstora företag med en energianvändning över 300 megawattimmar (MWh) per år. Lantbruk med minst 100 djurenheter, enligt Jordbruksverkets beräkning av djurenheter, kan få stöd även om de har lägre energianvändning. Stödet kan sökas en gång per organisationsnummer, oavsett om det finns flera anläggningar på olika orter. Även ekonomiska föreningar kan söka stödet som exempelvis bostadsrättsföreningar.

En energikartläggning med stöd från Energimyndigheten innehåller dessa steg.

För mer information kontakta oss.